Ανακύκλωση συσκευασιών στην Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας - Θράκης
Αυτό το μήνα (Ιούνιος 2011) συμπληρώνεται ένας χρόνος λειτουργίας του Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Αλεξανδρούπολης. Το ΚΔΑΥ Αλεξανδρούπολης αποτελεί το κύριο μέλος του συστήματος ανακύκλωσης συσκευασιών με το σύστημα του μπλε κάδου στις πόλεις της Κομοτηνής και της Αλεξανδρούπολης.Σύμφωνα με στοιχεία της EEAA AE* το έργο του ΚΔΑΥ Αλεξανδρούπολης ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Ιούνιο του 2010 και στο τέλος του έτους (31/12/2010) εξυπηρετούσε 100.273 κατοίκους. Αναπτύχθηκαν 1.405 μπλε κάδοι και η αποκομιδή τους εκτελείται από τέσσερα (4) οχήματα. Τα αποτελέσματα του έργου ήταν η ανάκτηση 1.407 τόνων υλικών για το 2010.
Συμμετοχή της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. σε έργο στα πλαίσια του προγράμματος LIFE+ 2009
Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων έχει ως συνέπεια εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) και μεθανίου (CH4), αέρια που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου (Α.Φ.Θ). Κατάλληλη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, καθιστά δυνατή αντίστοιχα ορθή διαχείριση των εκπομπών Α.Φ.Θ.Σε αυτό το πλαίσιο η ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. συμμετέχει στο έργο «Επιλογές διαχείρισης αποβλήτων για τον έλεγχο των εκπομπών αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου (WASTE-C-CONTROL)» που έχει ως στόχο τη μείωση των εκπομπών Α.Φ.Θ., μέσω της ανάπτυξης ενός λογισμικού/εργαλείου που θα αξιολογεί, παρακολουθεί, ελέγχει και αναφέρει τις εκπομπές που προέρχονται από τη διαχείριση των απορριμμάτων.
Ανακύκλωση υλικών συσκευασίας στην Αλεξανδρούπολη και στην Κομοτηνή
Τους δύο τελευταίους μήνες στις πόλεις της Αλεξανδρούπολης και της Κομοτηνής έχει ξεκινήσει και λειτουργεί σταδιακά η ανακύκλωση υλικών συσκευασίας στην πηγή μέσω του συστήματος των "μπλε" κάδων. Για την εξυπηρέτηση του εν λόγω συστήματος τοποθετούνται σταδιακά στις γειτονιές των δύο πόλεων συνολικά περίπου 1300 μπλε κάδοι που δέχονται συσκευασίες από ανακυκλώσιμα υλικά. Τέσσερα (4) ειδικά οχήματα πραγματοποιούν καθημερινά αποκομιδή των ανακυκλώσιμων υλικών από τους μπλε κάδους. Τα ειδικά οχήματα οδηγούνται στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.) της Αλεξανδρούπολης όπου πραγματοποιείται διαλογή και συγκέντρωση των ανακυκλώσιμων υλικών για προώθηση και αξιοποίηση προς αντίστοιχες αγορές.
Ο φίλος μου ο Μπου
Η σειρά “Ο φίλος μου ο Μπου” είναι μια διασκεδαστική σειρά κινουμένων σχεδίων που υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι η πρώτη του είδους της στην Ευρώπη. Σκοπός της σειράς είναι να βοηθήσει τους μικρούς μας φίλους να κατανοήσουν μερικά από τα πιο σημαντικά παγκόσμια ζητήματα όπως η ενέργεια, η κλιματική αλλαγή, το περιβάλλον, η προστασία και διατήρηση της φύσης και η υγεία. Αυτά είναι ορισμένα από τα πιο πιεστικά ζητήματα της Ευρώπης και είναι συχνά αρκετά πολύπλοκα και πολύ γιγαντώδη για τα μικρά παιδιά στο να τα αναγνωρίσουν ή να τα κατανοήσουν.Γνωρίστε τον οχτάχρονο Μπεν, τη μικρή ζωηρή αδερφή του Λούσι και την καλύτερη φίλη του, την Τζακ. Τρία συνηθισμένα μικρά παιδιά που μία μέρα φέρνουν στη ζωή ένα μικρό μαγικό παιχνίδι ονόματι Μπου και ανακαλύπτουν έναν ολόκληρο περιπετειώδη κόσμο κρυμμένο στη σοφίτα τους.
Νέα ιστοσελίδα
Ρύπανση του εδάφους και του υπόγειου νερού
Άρθρο του Διευθυντή της ΔΙΑΑΜΑΘ, Δημήτρη Δερματά, που δημοσιεύτηκε στο Βήμα ΙδέωνΜια από τις σοβαρότερες απειλές για τον πλανήτη μαςΕνας από τους πολυτιμότερους θησαυρούς που ο πλανήτης μας κρύβει μέσα του είναι τα αποθέματα γλυκού νερού που βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια του εδάφους, αποθηκευμένα στους πόρους υπεδαφικών σχηματισμών. Καθώς το νερό είναι η βασικότερη προϋπόθεση για την ύπαρξη ζωής, τα υπόγεια νερά επηρεάζουν καθοριστικά τα οικοσυστήματα και τις δραστηριότητες του ανθρώπου σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Γης. Δυστυχώς, όμως, ένα σημαντικό ποσοστό των υπεράριθμων χημικών ουσιών που η σύγχρονη, υπερκαταναλωτική κοινωνία παράγει και χρησιμοποιεί με διαρκώς αυξανόμενους ρυθμούς, τελικά καταλήγει στο έδαφος και στα υπόγεια νερά προκαλώντας τη ρύπανσή τους. Εκτός από τους ανθρωπογενείς παράγοντες, η ρύπανση του γεωπεριβάλλοντος μπορεί να οφείλεται και σε φυσικές διαδικασίες διάβρωσης πετρωμάτων, με χαρακτηριστικά παραδείγματα για τη χώρα μας το αρσενικό και το χρώμιο. Η ρύπανση του υπόγειου νερού είναι άρρηκτα συνδεδεμένη και υποχρεωτικά συνυπάρχει με τη ρύπανση του εδάφους και αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες απειλές στον πλανήτη καθώς τα αποθέματα γλυκού νερού περιορίζονται δραστικά από τις ολοένα μεγαλύτερες πιέσεις που προέρχονται από τον υπερπληθυσμό και την κλιματική αλλαγή.
Δραστηριότητες του Δήμου Σταυρούπολης για την ανακύκλωση
Ο Δήμος Σταυρούπολης, αποτελεί έναν από τους δήμους – παράδειγμα στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης αναφορικά με τα προγράμματα ανακύκλωσης και διαχείρισης των απορριμμάτων και των ειδικών ρευμάτων τους. Αποτελεί έναν από τους πιο δραστηριοποιημένους αλλά και ευαισθητοποιημένους δήμους της Περιφέρειας στον τομέα αυτό.
Συνέντευξη τύπου στα πλαίσια συνεργασίας της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. και της Ελληνικής Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Α.Ε. (ΕΛ.ΤΕ.ΠΕ. Α.Ε.)
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΗ Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.), αποτελεί το θεσμοθετημένο Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δι.Σ.Α.) των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης. Πέραν της διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων, ευθύνη της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. είναι και ο συντονισμός για τη κατάλληλη διαχείριση των Ειδικών Ρευμάτων Αποβλήτων, όπως Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων, Οχήματα στο Τέλος του Κύκλου ζωής, Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού κ.ά. Απώτερος σκοπός της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. είναι η εκπλήρωση των υποχρεώσεών της όπως αυτές προκύπτουν από τα νομοθετικά πλαίσια και η διασφάλιση της περιβαλλοντικής αναβάθμισης των περιοχών της Π.Α.Μ.Θ.