Ανοιχτή επιστολή για την Ανακύκλωση γυαλιού
Ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Περιφέρειας ΑΜΘ (ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ) συνεργάζεται με τους Δήμους και την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ ΑΕ) για το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός νέου προγράμματος ανακύκλωσης γυαλιού.
Δελτίο Τύπου ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.
Χωριστή συλλογή γυαλιού στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης (ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ) σε συνεργασία με τους Δήμους της Περιφέρειας ΑΜΘ και την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ ΑΕ) προχώρησαν σε ένα νέο πρόγραμμα χωριστής συλλογής γυαλιού. Σκοπός του νέου προγράμματος είναι η αξιοποίηση μεγαλύτερων ποσοτήτων δημοτικών αποβλήτων γυάλινης συσκευασίας, οι οποίες, χωρίς τη συλλογή σε χωριστό ρεύμα, καταλήγουν συχνά στα κοινά απορρίμματα.
Δελτίο Τύπου ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.
Ενημερωτική επίσκεψη για διαχείριση απορριμμάτων στο ΣΔΕ Κομοτηνής Την Τρίτη 12 Μαΐου και ώρα 17:00 πραγματοποιήθηκε ενημερωτική εκδήλωση για τη διαχείριση απορριμμάτων στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) Κομοτηνής, την οποία παρακολούθησαν συνολικά περίπου 50 άτομα. Η ενημερωτική εκδήλωση εντασσόταν στα πλαίσια του περιβαλλοντικού γραμματισμού του ΣΔΕ Κομοτηνής.
Δελτίο Τύπου ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.
Έναρξη ανακύκλωσης συσκευασιών στην Ξάνθη Ο Δήμος Ξάνθης σε συνεργασία με τον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης (ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ) και την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ ΑΕ) έχει ξεκινήσει την εφαρμογή προγράμματος ανακύκλωσης αποβλήτων συσκευασιών με το σύστημα του ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΥ. Ήδη έχει παραδοθεί ο απαραίτητος εξοπλισμός που αφορά 846 μπλε κάδους ανακύκλωσης και 4 ειδικά απορριμματοφόρα ανακύκλωσης για την αποκομιδή των συγκεκριμένων κάδων.
Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου στο έργο της σύνταξης της μελέτης επικαιροποίησης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.) της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας Θράκης Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου στο έργο της σύνταξης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.) της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας Θράκης Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης προϊσταμένου της διεύθυνσης Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου στο έργο της σύνταξης της μελέτης επικαιροποίησης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.) της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας Θράκης Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου στο έργο της σύνταξης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.) της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας Θράκης Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης προϊσταμένου της διεύθυνσης Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων
Πρόσκληση σε Εκδήλωση
Ο Δήμος Κομοτηνής σε συνεργασία με τη ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε., στα πλαίσια του έργου “Pilot Operation of the Municipal Integrated Solid waste management system” – POMIS, του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007–2013, Προτεραιότητα 1- Ποιότητα ζωής 1.1- Προστασία, διαχείριση και προώθηση των περιβαλλοντικών πόρων, καλούν τους ενδιαφερόμενους που έχουν δηλώσει συμμετοχή για την Πιλοτική Δράση της Οικιακής Κομποστοποίησης, την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 18:00 στο Πολυλειτουργικό Κέντρο του Δήμου Κομοτηνής, στην Κομοτηνή (Γ. Μαρασλή 1) προκειμένου να παραλάβουν τους Κάδους τους και να ενημερωθούν για την Πιλοτική Δράση της Οικιακής Κομποστοποίησης. Πληροφορίες: ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε., info@diaamath.gr, τηλ: 25310 81400 Ο Δήμος Κομοτηνής σε συνεργασία με τη ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε., στα πλαίσια του έργου “Pilot Operation of the Municipal Integrated Solid waste management system” – POMIS, του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007–2013, Προτεραιότητα 1- Ποιότητα ζωής 1.1- Προστασία, διαχείριση και προώθηση των περιβαλλοντικών πόρων, καλούν τους ενδιαφερόμενους που έχουν δηλώσει συμμετοχή για την Πιλοτική Δράση της Οικιακής Κομποστοποίησης, την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 18:00 στο Πολυλειτουργικό Κέντρο του Δήμου Κομοτηνής, στην Κομοτηνή (Γ. Μαρασλή 1) προκειμένου να παραλάβουν τους Κάδους τους και να ενημερωθούν για την Πιλοτική Δράση της Οικιακής Κομποστοποίησης. Πληροφορίες: ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε., info@diaamath.gr, τηλ: 25310 81400
Έργο “POMIS” – Πιλοτική Δράση Οικιακής Κομποστοποίησης
Η ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. υλοποιεί το έργο “Pilot Operation of the Municipal Integrated Solid waste management system” – POMIS, στα πλαίσια του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007 – 2013, Προτεραιότητα 1- Ποιότητα ζωής 1.1- Προστασία, διαχείριση και προώθηση των περιβαλλοντικών πόρων. Στα πλαίσια του έργου POMIS η ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. πραγματοποιεί την Πιλοτική Δράση της Οικιακής Κομποστοποίησης στο σύνολο της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας – Θράκης. Η ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. υλοποιεί το έργο “Pilot Operation of the Municipal Integrated Solid waste management system” – POMIS, στα πλαίσια του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007 – 2013, Προτεραιότητα 1- Ποιότητα ζωής 1.1- Προστασία, διαχείριση και προώθηση των περιβαλλοντικών πόρων. Στα πλαίσια του έργου POMIS η ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. πραγματοποιεί την Πιλοτική Δράση της Οικιακής Κομποστοποίησης στο σύνολο της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας – Θράκης.
Αποτελέσματα έργου Waste-C-Control του προγράμματος LIFE
Δελτίο τύπου ΔΙΑΑΜΑΘΗ ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ συμμετείχε με επιτυχία στην ημερίδα αποτελεσμάτων του έργου «Επιλογές διαχείρισης αποβλήτων για τον έλεγχο των εκπομπών αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου (WASTE-C-CONTROL, LIFE09 ENV/GR/000294)» που διεξήχθη την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2013 στην Αθήνα. Το έργο είχε ως στόχο τη μείωση των εκπομπών Αερίων Φαινομένου του Θερμοκηπίου (ΑΦΘ), μέσω της ανάπτυξης ενός λογισμικού εργαλείου που αξιολογεί, ελέγχει και αναφέρει τις εκπομπές ΑΦΘ που προέρχονται από τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Η συνολική διάρκεια του έργου ήταν από 1/10/2010 έως 30/9/2013 και συμμετέχοντες εκτός της ΔΙΑΑΜΑΘ ήταν η ΕΠΕΜ ΑΕ και οι Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ΔΕΔΙΣΑ και ΔΙΑΔΥΜΑ. Στην τελική ημερίδα παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του έργου από τους συμμετέχοντες.
Η σημασία της μεταφόρτωσης στη διαχείριση απορριμμάτων
Δελτίο τύπου ΔΙΑΑΜΑΘΗ διαχείριση των αυξανόμενων ποσοτήτων απορριμμάτων αποτελεί ένα σύνθετο τεχνικό και περιβαλλοντικό πρόβλημα. Με επιλογή κατάλληλων μεθόδων διαχείρισης μπορεί να υπάρξει όχι μόνο αντιμετώπιση του εν λόγω προβλήματος αλλά και μείωση των εκπομπών των αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου. Μία αρχική μέθοδος διαχείρισης των απορριμμάτων, αμέσως μετά τη συλλογή τους, αποτελεί η μεταφόρτωση από τα απορριμματοφόρα (Α/Φ) οχήματα συλλογής σε ειδικά οχήματα (συρμούς) μεταφοράς-συμπίεσης προκειμένου να οδηγηθούν σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας ή τελικής διάθεσης.
Ημερίδα παρουσίασης έργου LIFE
Δελτίο τύπου ΔΙΑΑΜΑΘΗ Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολ. Μακεδονίας-Θράκης (ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.), στα πλαίσια του έργου LIFE09 ENV/GR/000294 «Επιλογές Διαχείρισης Αποβλήτων για τον Έλεγχο των Εκπομπών των Αερίων του Φαινομένου του Θερμοκηπίου (Waste-C-Control)» του προγράμματος LIFE+, διοργανώνει ημερίδα την Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2013 στις 11:00 π.μ. στην Κομοτηνή (αίθουσα συνεδριάσεων της ΠΑΜΘ, Κακουλίδου 1).Η ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. αποτελεί τον θεσμοθετημένο Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στην Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας – Θράκης. Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της, συμμετέχει στο έργο «Waste-C-Control» του προγράμματος LIFE09 (ENV/GR/294). Το εν λόγω έργο έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός λογισμικού εργαλείου για τη μειωμένη παραγωγή αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου μέσω της ορθότερης διαχείρισης των απορριμμάτων.
Σημασία ανακύκλωσης χαρτιού
Δελτίο τύπου ΔΙΑΑΜΑΘΗ διαχείριση των αυξανόμενων ποσοτήτων απορριμμάτων αποτελεί ένα σύνθετο περιβαλλοντικό πρόβλημα. Με κατάλληλη διαχείριση των απορριμμάτων και καλές πρακτικές μπορεί να υπάρξει όχι μόνο αντιμετώπιση του εν λόγω προβλήματος αλλά και μείωση των εκπομπών των αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου. Για παράδειγμα, η ανακύκλωση υλικών, όπως το χαρτί, το χαρτόνι, το μέταλλο, τα πλαστικό, κλπ, σε αντίθεση με την απόρριψή τους σε χώρους ταφής συμβάλλει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων και στη μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.
Ανακύκλωση αποβλήτων κουζίνας και κήπου μέσω οικιακής κομποστοποίησης και κλιματική αλλαγή
Δελτίο τύπου ΔΙΑΑΜΑΘΤο φαινόμενο του θερμοκηπίου αποτελεί ένα σύγχρονο περιβαλλοντικό πρόβλημα που επηρεάζει αρνητικά την κλιματική αλλαγή. Για το λόγο αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει στόχους για μείωση των εκπομπών των αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου (ΑΦΘ). Μείωση των εκπομπών ΑΦΘ μπορεί να υπάρξει με ορθή διαχείριση των απορριμμάτων και αξιοποίηση σχετικών καλών πρακτικών. Για παράδειγμα, μία καλή πρακτική αφορά την οικιακή κομποστοποίηση των οργανικών απορριμμάτων της κουζίνας και του κήπου (βιοαπόβλητα).
Ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή!
Δελτίο τύπου ΔΙΑΑΜΑΘΗ Περιφερειακή Εφορεία Προσκόπων Ροδόπης σε συνεργασία με τη ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. διοργάνωσαν το Σάββατο 18 Μαΐου στον αύλειο χώρο της προσκοπικής εστίας Κομοτηνής (Νικ. Πλαστήρα 6) δράση με τίτλο “Ανακύκλωση με Διαλογή στην Πηγή!”. Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των παιδιών και των κατοίκων για το ζήτημα της ανακύκλωσης των συσκευασιών και άλλων υλικών.
Συνοπτικός οδηγός συμμετοχής στην ανακύκλωση συσκευασιών
Δελτίο τύπου ΔΙΑΑΜΑΘΗ ανακύκλωση των συσκευασιών περιλαμβάνει πολλαπλά οφέλη όπως προστασία του περιβάλλοντος, εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων, κλπ. Παράλληλα, με την ανακύκλωση συσκευασιών είναι δυνατή η αποτροπή εκπομπής αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου όπως το διοξείδιο του άνθρακα (CO2). Για παράδειγμα, με την ανακύκλωση ενός τόνου αλουμινίου μπορεί να αποτραπεί η εκπομπή δέκα τόνων ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα (ISWA, White Paper, 2009). Κατ’ επέκταση είναι σημαντικό η ανακύκλωση συσκευασιών με το σύστημα του μπλε κάδου να γίνεται σωστά και με την κατάλληλη συμμετοχή.Παρακάτω δίδονται ορισμένες απλές οδηγίες και συμβουλές σωστής χρήσης του μπλε κάδου.
Κατασκευή αυτοσχέδιου κάδου ανακύκλωσης
Δελτίο τύπου ΔΙΑΑΜΑΘΤο φαινόμενο του θερμοκηπίου αποτελεί ένα σύγχρονο περιβαλλοντικό πρόβλημα που επιβαρύνει την κλιματική αλλαγή. Με ορθή διαχείριση των απορριμμάτων, όπως η ανακύκλωση συσκευασιών, μπορεί να υπάρξει μείωση των εκπομπών αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου μαζί με άλλα οφέλη. Συνεπώς η ανακύκλωση συσκευασιών οφείλει να είναι μία καθημερινή συνήθεια του κάθε πολίτη. Για τη διευκόλυνση της ανακύκλωσης των συσκευασιών είναι σημαντικό να διαχωρίζονται στο σπίτι ή στο γραφείο τα υλικά συσκευασίας από τα κοινά σκουπίδια σε κάποιον ξεχωριστό κάδο.Με τα ακόλουθα βήματα - οδηγίες είναι δυνατή η κατασκευή ενός αυτοσχέδιου κάδου για τη χωριστή συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών στο γραφείο ή στο σπίτι μας.