Αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις περιγράφουν τους κανόνες και κανονισμούς για τη χρήση της Ιστοσελίδας της εταιρίας ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. , που βρίσκεται στη διεύθυνση http://diaamath.gr

-Με την πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο υποθέτουμε ότι αποδέχεστε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις. Μην συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα της εταιρίας ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. εάν δεν συμφωνείτε σε όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτήν την σελίδα. -Η ακόλουθη ορολογία ισχύει για αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, τη Δήλωση απορρήτου και τη Δήλωση αποποίησης ευθυνών και όλες τις Συμφωνίες: "Πελάτης", "Εσείς" και "Το δικό σας" αναφέρεται σε εσάς, το άτομο που συνδέεται σε αυτόν τον ιστότοπο και συμμορφώνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Εταιρείας. "Η Εταιρεία, "Εμείς οι ίδιοι", "Εμείς", "Η" και "Εμείς", αναφέρεται στην Εταιρεία μας. Όλοι οι όροι αναφέρονται στην προσφορά, την αποδοχή και την εκτίμηση πληρωμής που απαιτείται για την ανάληψη της διαδικασίας της βοήθειάς μας στον Πελάτη, με τον καταλληλότερο τρόπο για τη ρητή κάλυψη των αναγκών του σε σχέση με την παροχή των δηλωμένων υπηρεσιών της Εταιρείας και υπόκεινται στο ισχύον δίκαιο της Ελλάδας. Οποιαδήποτε χρήση της παραπάνω ορολογίας ή άλλων λέξεων στον ενικό, πληθυντικό, κεφαλαίο ή / και / ή αυτός / αυτές, θεωρείται ως εναλλάξιμη και ως εκ τούτου αναφέρεται στην ίδια.

-Χρησιμοποιούμε cookies. Με την πρόσβαση στην ιστοσελίδα της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε., συμφωνήσατε να χρησιμοποιήσετε cookies σύμφωνα με την ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε..

-Οι περισσότεροι διαδραστικοί ιστότοποι χρησιμοποιούν cookies για να μας επιτρέψουν να ανακτήσουμε τα στοιχεία του χρήστη για κάθε επίσκεψη. Τα cookies χρησιμοποιούνται από τον ιστότοπό μας για να επιτρέψουν τη λειτουργικότητα ορισμένων περιοχών, για να διευκολύνουν τα άτομα που επισκέπτονται την ιστοσελίδα μας.

-Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, η ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. και / ή οι δικαιοπάροχοι της κατέχουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για όλο το υλικό της Ιστοσελίδας. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας διατηρούνται. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτά για προσωπική σας χρήση, υπό την επιφύλαξη των περιορισμών που ορίζονται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

Απαγορεύονται οι:

 • Δημοσίευση υλικού της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.
 • Πώληση, ενοικίαση ή χρήση χωρίς άδεια υλικού της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.
 • Αναπαραγωγή, αντιγραφή ή αντιγραφή υλικού της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.
 • Αναδιανομή περιεχομένου της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.

Η παρούσα Συμφωνία θα αρχίσει την ημερομηνία της 23/1/23

-Τμήματα αυτού του ιστότοπου προσφέρουν την ευκαιρία στους χρήστες να δημοσιεύουν και να ανταλλάσσουν απόψεις και πληροφορίες σε ορισμένες περιοχές του ιστότοπου. Η ιστοσελίδα της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. δεν φιλτράρει, επεξεργάζεται, δημοσιεύει ή ελέγχει σχόλια πριν από τη δημοσίευση τους στον ιστότοπο. Τα σχόλια δεν αντικατοπτρίζουν τις απόψεις της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. , των αντιπροσώπων της και / ή των συνεργατών της. Τα σχόλια αντικατοπτρίζουν τις απόψεις του ατόμου που τις δημοσιεύει. Στο βαθμό που επιτρέπεται από τους ισχύοντες νόμους, η ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. δε θα φέρει καμία ευθύνη για τα σχόλια ή για οποιαδήποτε ευθύνη, ζημιές ή έξοδα που προκλήθηκαν ή / και υπέστησαν ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε χρήσης ή / και δημοσίευσης ή / και εμφάνισης των σχολίων σε αυτόν τον ιστότοπο. -Η ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να παρακολουθεί όλα τα σχόλια και να αφαιρεί τυχόν σχόλια που μπορούν να θεωρηθούν ακατάλληλα, προσβλητικά ή να προκαλέσουν παραβίαση αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων.

Εγγυάστε και δηλώνετε ότι:

 • Έχετε το δικαίωμα να δημοσιεύσετε σχόλια στον ιστότοπό μας και να έχετε όλες τις απαραίτητες άδειες και συγκαταθέσεις για αυτό ·
 • Τα σχόλια δεν εισβάλλουν σε κανένα δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό πνευματικών δικαιωμάτων, δημιουργικών δικαιωμάτων ή εμπορικού σήματος οποιουδήποτε τρίτου προσώπου.
 • Τα σχόλια δεν περιέχουν δυσφημιστικό, προσβλητικό, άσεμνο ή με άλλο τρόπο παράνομο υλικό που αποτελεί προσβολή του απορρήτου.
 • Τα σχόλια δε θα χρησιμοποιηθούν για να ζητήσουν ή να προωθήσουν επιχειρήσεις ή έθιμα ή να παρουσιάσουν εμπορικές δραστηριότητες ή παράνομες δραστηριότητες.

Με το παρόν παραχωρείτε στην ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. μια μη αποκλειστική άδεια χρήσης, αναπαραγωγής, επεξεργασίας και εξουσιοδότησης άλλων για χρήση, αναπαραγωγή και επεξεργασία οποιωνδήποτε από τα σχόλιά σας σε οποιαδήποτε και σε όλες τις μορφές, μορφές ή μέσα.

Υπερσύνδεση με το περιεχόμενό μας

-

Οι ακόλουθοι οργανισμοί ενδέχεται να συνδέονται στον ιστότοπό μας χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση:

 • Κυβερνητικές υπηρεσίες
 • Μηχανές αναζήτησης
 • Ειδησεογραφικοί οργανισμοί
 • Οι διανομείς διαδικτυακών καταλόγων μπορούν να συνδέονται με τον ιστότοπό μας με τον ίδιο τρόπο που υπερσυνδέονται με τους ιστότοπους άλλων εισηγμένων επιχειρήσεων.
 • Διαπιστευμένες επιχειρήσεις σε όλο το σύστημα, εκτός από την πρόσκληση μη κερδοσκοπικών οργανώσεων, φιλανθρωπικών εμπορικών κέντρων και φιλανθρωπικών ομάδων συγκέντρωσης χρημάτων που ενδέχεται να μην υπερσυνδέονται στον ιστότοπό μας.

Αυτοί οι οργανισμοί ενδέχεται να συνδέονται στην αρχική μας σελίδα, σε δημοσιεύσεις ή σε άλλες πληροφορίες του ιστότοπου, αρκεί ο σύνδεσμος: (α) να μην είναι με κανένα τρόπο παραπλανητικός, (β) να μην συνεπάγεται ψευδή χορηγία, οπισθογράφηση ή έγκριση του συνδεδεμένου μέλους και των προϊόντων ή / και υπηρεσιών του και (γ) να ταιριάζει στο πλαίσιο του ιστότοπου του συνδέσμου.

-

Ενδέχεται να εξετάσουμε και να εγκρίνουμε άλλα αιτήματα σύνδεσης από τους ακόλουθους τύπους οργανισμών:

 • κοινώς γνωστές πηγές πληροφοριών για καταναλωτές ή / και επιχειρήσεις ·
 • ιστότοποι κοινότητας,
 • ενώσεις ή άλλες ομάδες που εκπροσωπούν φιλανθρωπικά ιδρύματα,
 • Διανομείς καταλόγου στο διαδίκτυο,
 • διαδικτυακές πύλες,
 • λογιστικές, νομικές και συμβουλευτικές εταιρείες. και
 • εκπαιδευτικά ιδρύματα και εμπορικές ενώσεις.
-

Θα εγκρίνουμε αιτήματα σύνδεσης από αυτούς τους οργανισμούς εάν αποφασίσουμε ότι: (α) ο σύνδεσμος δεν θα μας παρουσίαζε δυσμενώς στον εαυτό μας ή στις διαπιστευμένες επιχειρήσεις μας. (β) ο οργανισμός δεν έχει αρνητικά αρχεία μαζί μας · (γ) το όφελος για εμάς της ορατότητας του υπερσυνδέσμου αντισταθμίζει την απουσία της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. και (δ) ο σύνδεσμος υπάρχει στο πλαίσιο της γενικής πληροφόρησης από πηγές.

-

Εάν είστε ένας από τους οργανισμούς που αναφέρονται στην παράγραφο 2 παραπάνω και ενδιαφέρεστε να συνδεθείτε στον ιστότοπό μας, πρέπει να μας ενημερώσετε στέλνοντας ένα e-mail στην ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. . Συμπεριλάβετε το όνομά σας, το όνομα του οργανισμού σας, τα στοιχεία επικοινωνίας καθώς και τη διεύθυνση URL του ιστότοπου σας, μια λίστα οποιωνδήποτε διευθύνσεων URL από τις οποίες σκοπεύετε να συνδέσετε με τον ιστότοπό μας και μια λίστα με τις διευθύνσεις URL στον ιστότοπό μας στις οποίες θέλετε να συνδεθείτε. Περιμένετε 2-3 εβδομάδες για απάντηση.

-

Οι εγκεκριμένοι οργανισμοί μπορούν να υπερσυνδεθούν με τον ιστότοπό μας ως εξής:

 • Χρησιμοποιώντας το εταιρικό μας όνομα ή
 • Με τη χρήση του εντοπισμού πηγών με τον οποίο συνδέεται ή
 • Με τη χρήση οποιασδήποτε άλλης περιγραφής του συνδέσμου του Ιστότοπου μας που έχει νόημα εντός του πλαισίου και της μορφής του περιεχομένου στον ιστότοπο του συνδέσμου.

Δεν επιτρέπεται η χρήση του λογότυπου της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. ή άλλων έργων τέχνης για τη σύνδεση, απούσης συμφωνίας άδειας περί εμπορικών σημάτων.

-

Χωρίς προηγούμενη έγκριση και γραπτή άδεια, δεν επιτρέπεται να δημιουργείτε πλαίσια γύρω από τις ιστοσελίδες μας που να αλλάζουν με οποιονδήποτε τρόπο την οπτική παρουσίαση ή εμφάνιση του ιστότοπού μας.

Ευθύνη περιεχομένου

-

Δε θα φέρουμε καμία ευθύνη για περιεχόμενο που εμφανίζεται στον ιστότοπό σας. Συμφωνείτε να μας προστατεύσετε και να μας υπερασπιστείτε από όλες τις αξιώσεις που εμφανίζονται στον ιστότοπό σας. Κανένας σύνδεσμος δεν πρέπει να εμφανίζεται σε οποιονδήποτε Ιστότοπο που μπορεί να ερμηνευθεί ως δυσσεβής, άσεμνος ή εγκληματικός ή που παραβιάζει ή υποστηρίζει την παραβίαση ή άλλη παραβίαση δικαιωμάτων τρίτων.

Επιφύλαξη δικαιωμάτων

-

Διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε την κατάργηση όλων των συνδέσμων ή οποιουδήποτε συγκεκριμένου σ υνδέσμου στον Ιστότοπό μας. Εγκρίνετε την άμεση κατάργηση όλων των συνδέσμων στον ιστότοπό μας κατόπιν αιτήματος. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να τροποποιήσουμε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις και την πολιτική σύνδεσης ανά πάσα στιγμή. Συνδεόμενοι συνεχώς στον ιστότοπό μας, συμφωνείτε να δεσμεύεστε και να ακολουθείτε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις σύνδεσης.

Κατάργηση συνδέσμων από τον ιστότοπό μας

Εάν βρείτε κάποιον σύνδεσμο στον ιστότοπο μας που είναι προσβλητικός για οποιονδήποτε λόγο, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να μας ενημερώσετε ανά πάσα στιγμή. Θα εξετάσουμε τα αιτήματα για κατάργηση συνδέσμων, αλλά δεν είμαστε υποχρεωμένοι να σας απαντήσουμε απευθείας.

Δε διασφαλίζουμε ότι οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο είναι σωστές, δεν εγγυόμαστε την πληρότητα ή την ακρίβεια. Ούτε υποσχόμαστε να διασφαλίσουμε ότι ο ιστότοπος θα παραμείνει διαθέσιμος ή ότι το υλικό στον ιστότοπο θα είναι ενημερωμένο.

Αποποίηση ευθυνών

Στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, εξαιρούμε όλες τις δηλώσεις, τις εγγυήσεις και τους όρους που σχετίζονται με τον ιστότοπό μας και τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Τίποτα σε αυτήν την αποποίηση δεν θα:

 • περιορίσει ή θα εξαιρέσει την ευθύνη μας ή τη δική σας για θάνατο ή σωματικό τραυματισμό.
 • περιορίσει ή εξαιρέσει την ευθύνη μας ή τη δική σας για απάτη ή δόλια εσφαλμένη παρουσίαση.
 • περιορίσει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις μας ή με οποιονδήποτε τρόπο που δεν επιτρέπεται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. ή
 • εξαιρέσει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις μας ή τις υποχρεώσεις σας που ενδέχεται να μην εξαιρούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Οι περιορισμοί και οι απαγορεύσεις ευθύνης που ορίζονται σε αυτήν την ενότητα και αλλού σε αυτήν την αποποίηση ευθυνών: (α) υπόκεινται στην προηγούμενη παράγραφο και (β) διέπουν όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την αποποίηση ευθυνών, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τη σύμβαση, σε αδικοπραξία και για παραβίαση του νόμιμου δασμού.

  Εφόσον ο ιστότοπος και οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες του παρέχονται δωρεάν, δε θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία οποιασδήποτε φύσης.