Δελτίο τύπου ΔΙΑΑΜΑΘ

Πέμ 12 Σεπ 2019

 

 

Κομοτηνή, 12/09/2019

Δελτίο τύπου ΔΙΑΑΜΑΘ

«Υπεγράφη η σύμβαση με τίτλο: «Μελέτες Ωρίμανσης της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) και Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) στο Βόρειο Έβρο»

 

 

Την Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 2019 παρουσία του Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Μανώλη Γραφάκου, του Δημάρχου Ορεστιάδας κ. Βασίλη Μαυρίδη και του Δημάρχου Διδυμοτείχου κ. Ρωμύλου Χατζηγιάνογλου υπεγράφη η σύμβαση για τη σύνταξη μελετών με τίτλο: «Μελέτες Ωρίμανσης της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) και Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) στο Βόρειο Έβρο» συμβατικής αξίας 343.938,11€ (προ Φ.Π.Α.), από τον Πρόεδρο του ΔΣ της ΔΙΑΑΜΑΘ, κ. Χριστόδουλο Μαμσάκο και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρίας.

Πρόκειται για την ωρίμανση των απαραίτητων μελετών για την υλοποίηση του έργου μίας Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) στο βόρειο Έβρο η οποία θα επεξεργάζεται σύμμεικτα Αστικά Στερεά Απόβλητα καθώς και προδιαλεγμένα οργανικά, καθώς επίσης και για την υλοποίηση ενός Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ), που θα εξυπηρετούν τους Δήμους Ορεστιάδας και Διδυμοτείχου. Για την υλοποίηση του έργου θα εκπονηθούν οι ακόλουθες μελέτες: 1. Τοπογραφική Μελέτη, 2. Γεωτεχνική Μελέτη – Έρευνα, 3. Γεωλογική Μελέτη, 4. Περιβαλλοντική Μελέτη, 5. Προκαταρτική Μελέτη, 6. Οριστική Μελέτη (περιλαμβάνει τις ακόλουθες επιμέρους μελέτες: α. Υδραυλική μελέτη, β. Η/Μ μελέτη, γ. Χημικοτεχνική μελέτη, δ. Βιομηχανική μελέτη, ε. Περιβαλλοντική μελέτη, στ. Αρχιτεκτονική μελέτη, ζ. Στατική μελέτη) και 7. Τεύχη Δημοπράτησης του έργου.

 

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάρ. έργου 2018ΣΕ27510004), συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής και είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

 

 

 

 

 

 

 

Για τη ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.

 

 

Μαμσάκος Χριστόδουλος

Πρόεδρος Δ.Σ.