Ανοιχτές οι αιτήσεις συμμετοχής για το Τελικό Συνέδριο του έργου URBAN-WASTE

Τρί 12 Φεβ 2019

 

URBAN-WASTE

 

Δελτίο Τύπου, 12-02-2019

 

Ανοιχτές οι αιτήσεις συμμετοχής για το Τελικό Συνέδριο του έργου URBAN-WASTE

Καθώς το έργο URBAN-WASTE πλησιάζει στο τέλος του τον Μάιο του τρέχοντος έτους, οι Βρυξέλλες θα φιλοξενήσουν το τελικό συνέδριο του έργου με τίτλο “Διαχείριση Απορριμμάτων στον Τουρισμό. Ποια η σημασία της;” που διοργανώνεται από την ACR+ στις 7 Μαΐου 2019 στο θέατρο Balsamine.

 

Εγγραφείτε τώρα, καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες! Επισκεφθείτε το σύνδεσμο bit.ly/UWfinconf

 

Έχουν περάσει τρία χρόνια από τη στιγμή που μία κοινοπραξία 27 εταίρων ξεκίνησε ένα έργο με τίτλο "URBAN-WASTE" το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Horizon 2020. Το έργο συγκέντρωσε τους κύριους εμπλεκόμενους φορείς στην πρόληψη και τη διαχείριση των αποβλήτων, καθώς και στην αλυσίδα αξίας του τουρισμού, προκειμένου να αναπτυχθούν οικολογικώς καινοτόμες στρατηγικές με ευαισθησία για τα δύο φύλα και εστιάζοντας σε πόλεις που παρουσιάζουν υψηλά επίπεδα τουρισμού προκειμένου να μειωθεί η παραγωγή απορριμμάτων και να βελτιωθεί η διαχείρισή τους. Το συνέδριο με τίτλο "Διαχείριση απορριμμάτων στον τουρισμό. Ποιά η σημασία της;" αποτελεί ευκαιρία να γνωρίσουμε τις προσπάθειες των 11 πιλοτικών πόλεων και περιφερειών, τις προσεγγίσεις, τις μεθοδολογίες και, τελικά, τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν μέσω αυτών των στρατηγικών που αναπτύχθηκαν και εφαρμόστηκαν τα τελευταία δύο χρόνια στο πλαίσιο του έργου. Σημαντικοί ομιλητές, εμπειρογνώμονες και εκπρόσωποι στον τομέα του τουρισμού καθώς και εκπρόσωποι των 11 πιλοτικών πόλεων συμμετέχουν για να συζητήσουν τα αποτελέσματα, τα στοιχεία που προέκυψαν καθώς και τις συνολικές εμπειρίες μέσω της αφήγησης των εμπειριών τους, των διαδραστικών παρουσιάσεων και των συζητήσεων στο συνέδριο του έργου στις 7 Μαΐου. Οι ομιλητές και οι ειδικοί περιλαμβάνουν τον Françoise Bonnet, Γενικό Γραμματέα της ACR+, την Gudrun Obersteiner από το Πανεπιστήμιο BOKU, τον Erik Louw από το TU Delft, την κυβέρνηση των Καναρίων Νήσων, πολυάριθμους ομιλητές και διευθυντές σε υψηλά κλιμάκια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς και πολυάριθμους προσκεκλημένους ομιλητές που δραστηριοποιούνται στον ευρωπαϊκό τομέα τουρισμού.

 

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΤΟΥΣ ΟΜΙΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΕΔΩ

 

Έντεκα πιλοτικές πόλεις και περιφέρειες πραγματοποίησαν αυτό το ταξίδι που διήρκησε τρία έτη για να επαναπροσδιορίσουν τις τουριστικές τους αλυσίδες και τις αλυσίδες αξιοποίησης της διαχείρισης των αποβλήτων, από όλη την Ευρώπη - από τη Λευκωσία στα ανατολικά μέχρι την Πόντα Ντελγάδα στη μέση του Ατλαντικού Ωκεανού και από την Κοπεγχάγη στο βόρειο τμήμα της ΕΕ στην Τενερίφη τον υποτροπικό νότο. Χάρη σε πολλά πανεπιστήμια, ινστιτούτα, ΜΚΟ και συμβούλους που παρείχαν πολύτιμες πληροφορίες και δεξιότητες, οι πιλοτικές πόλεις και περιφέρειες είχαν την ευκαιρία να αξιολογήσουν τις επιδόσεις τους στον αστικό μεταβολισμό και να εξετάσουν τη βελτίωση ορισμένων διαδικασιών για την επίτευξη πιο βιώσιμου τουρισμού σε τοπικό επίπεδο.

 

Τρία χρόνια αργότερα, οι 11 πιλοτικές πόλεις, μαζί με τους τοπικούς φορείς και την υπόλοιπη κοινοπραξία, είναι υπερήφανοι που παρουσιάζουν τα αποτελέσματα, τα επιτεύγματα και τα ευρήματά τους και το σημαντικότερο - την πορεία που έχει καταγράψειτο έργο URBAN-WASTE στο ευρύτερο κοινό, στα Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και οργανώσεις καθώς και στις τοπικές και περιφερειακές αρχές.

 

URBAN-WASTE: Αστικές στρατηγικές διαχείρισης απορριμμάτων σε τουριστικές πόλεις

 

Το έργο URBAN WASTE έχει ως στόχο να συμβάλει στην ανάπτυξη στρατηγικών που αποσκοπούν στη μείωση της παραγωγής αστικών αποβλήτωνκαθώς και στρατηγικών για την περαιτέρω ανάπτυξη της επαναχρησιμοποίησης, της ανακύκλωσης, της συλλογής και της διάθεσης των απορριμμάτων. Το έργο θα αναπτύξει στρατηγικές πρόληψης και διαχείρισης απορριμμάτων με οικολογικές καινοτομίες και λαμβάνοντας υπόψη την ισότητα των δύο φύλων σε πόλεις με υψηλά επίπεδα τουρισμού, προκειμένου να μειωθεί η παραγωγή και να βελτιωθεί η διαχείριση των αστικών αποβλήτων. Οι στρατηγικές αυτές θα διευκολύνουν την επαναφορά των απορριμμάτων ως πόρο στις ροές του μεταβολισμού των αστικών περιοχών και θα αντιμετωπίσουν τη διαχείριση απορριμμάτων, την πρόληψη κινδύνων και τη χρήση γης ως αναπόσπαστο τμήμα της αστικής ανάπτυξης.

 

Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές, τα μέσα ενημέρωσης και τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη που ενδιαφέρονται για το τελικό συνέδριο καλούνται να έρθουν σε επαφή με τους συντονιστές του έργου στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@urban-waste.eu ή να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του έργου www.urban-waste.eu