ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3η Ημερίδα Μείωσης αστικών απορριμμάτων για το έργο URBAN WASTE του Προγράμματος ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

Τετ 24 Ιαν 2018
Σας προσκαλούμε την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 11:00π.μ. στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καβάλας, τους επιχειρηματίες στους τομείς: α) της εστίασης και β) των τουριστικών καταλυμάτων/ξενοδοχείων να συμμετέχετε ενεργά σε συζήτηση συνδιαμόρφωσης μέτρων για την αποδοτικότερη διαχείριση των απορριμμάτων που προκύπτουν από τις επιχειρήσεις των αντίστοιχων κλάδων.

Στο παραπάνω πλαίσιο θα συζητηθεί στρατηγική για την προώθηση και προβολή των επιχειρήσεων προς τους τουρίστες της περιοχής του Δήμου Καβάλας.

Η πρωτοβουλία υποστηρίζεται από το Δήμο Καβάλας, τη Δημωφέλεια και τον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας – Θράκης (ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.) και πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου URBAN WASTE (http://www.urban-waste.eu/) του προγράμματος ΗORIZON 2020 της Ε.Ε.

Η πρόσκληση είναι ανοιχτή και μπορεί να βρεθεί εδώ: https://us9.campaign-archive.com/?e=&u=2cc0dc6734f397c07da37c64f&id=eb78ea98aa
Η συμμετοχή είναι ελεύθερη και για την εγγραφή μπορείτε να ακολουθήσετε τον δεσμό https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbDdNfWB8gbVuHUrh4b-1ZM-rRKXIrD3yzDoDBai5s-XCWFQ/viewform