ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε ΗΜΕΡΙΔΑ του έργου URBANWASTE του Προγράμματος HORIZON 2020

Πέμ 19 Οκτ 2017

Αξιότιμες κυρίες και αξιότιμοι κύριοι,

Στον ακόλουθο δεσμό θα βρείτε Πρόσκληση στην ημερίδα του έργου με τίτλο URBANWASTE (http://www.urban-waste.eu/) στις 30/10/17 στις 17:30 στην Καβάλα (Καβάλα Urban Center Δημοτική Καπναποθήκη Καβάλας) για τη "Διαχείριση απορριμμάτων που προκύπτουν από επαγγελματικές δραστηριότητες" όπως του τουρισμού, της εστίασης, της λιανικής πώλησης κλπ.:

http://us9.campaign-archive.com/?e=&u=2cc0dc6734f397c07da37c64f&id=7ebf7ed127

Η πρόσκληση απευθύνεται σε επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στους χώρους του τουρισμού, της εστίασης, της λιανικής πώλησης καθώς και σε φορείς οι οποίοι εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με τη διαμόρφωση και εφαρμογή πολιτικών που αφορούν στη διαχείριση των απορριμμάτων. Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν μέτρα για την καλύτερη διαχείριση των απορριμμάτων από τις επαγγελματικές δραστηριότητες του τουρισμού, της εστίασης, της λιανικής πώλησης κλπ. Η ημερίδα υποστηρίζεται από το έργο URBAN WASTE του προγράμματος ΗORIZON 2020 της Ε.Ε.

 
Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τα μέλη σας ή/και τους υπαλλήλους των επιχειρήσεων σας ή των οργανισμών σας ώστε να παρακολουθήσουν την ημερίδα.

Παρακαλούμε για τη δήλωση της συμμετοχής σας στην ημερίδα με την εγγραφή σας είτε στο πράσινο πεδίο που βρίσκεται ακολούθως στα δεξιά της πρόσκλησης είτε στον ακόλουθο δεσμό

 

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλ. 2531081400 ή και στο info@diaamath.gr .

 
Με εκτίμηση