Περίληψη προκήρυξης διαγωνισμού έργου ΣΔΙΤ

Πέμ 24 Οκτ 2013

Στις 17/10/2013 απεστάλη στον Ελληνικό Τύπο η Περίληψη Προκήρυξης Διαγωνισμού, με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου, του έργου της Κατασκευής Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) στην Αλεξανδρούπολη, Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης. Το αντικείμενο του έργου αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία υποδομών της μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων (ΜΕΑ) που βρίσκεται στον Δήμο Αλεξανδρούπολης με Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Με την από 4/10/2013 απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΔΕΣΔΙΤ) εγκρίθηκε η υπαγωγή της εν λόγω ΣΔΙΤ στις διατάξεις του Ν. 3389/2005.

Η ημερομηνία λήξης υποβολής συμμετοχής αιτήσεων συμμετοχής είναι η Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 12.π.μ. με τόπο υποβολής το Πρωτόκολλο του Δήμου Αλεξανδρούπολης Λ. Δημοκρατίας 306, ΤΚ 68100, Αλεξανδρούπολη. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2551064225, κ. Ι. Παπαντωνίου.

Το πλήρες κείμενο της περίληψης μπορεί να βρεθεί εδώ.