Ολοκληρωμένη διαχείριση των βιοαποδομήσιμων υλικών στις πόλεις, Αλεξανδρούπολη, Δράμα, Καβάλα, Κομοτηνή και Ξάνθη

Πέμ 26 Μαρ 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ολοκληρώθηκε για την Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε., η εκπόνηση μελέτης από την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης-Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία που αφορά την «Ολοκληρωμένη διαχείριση των βιοαποδομήσιμων υλικών στις πόλεις Ξάνθης, Κομοτηνής, Δράμας, Αλεξανδρούπολης και Καβάλας», και πιο συγκεκριμένα:

  • Τεχνοοικονομική μελέτη βιωσιμότητας οικιακής κομποστοποίησης,
  • Τεχνοοικονομική μελέτη διαχείρισης «πράσινων» υλικών και
  • Τεχνοοικονομική μελέτη διαχείρισης οργανικού κλάσματος, για τους Νομούς Καβάλας, Δράμας, Ξάνθης, Κομοτηνής και Αλεξανδρούπολης.

Σύμφωνα με τη μελέτη, ο συνδυασμός προγραμμάτων οικιακής κομποστοποίησης και διαλογής στην πηγή των ζυμώσιμων οργανικών οικιακών αποβλήτων αποτελεί ορθή επιλογή κρίνοντας τη με περιβαλλοντικά και οικονομοτεχνικά κριτήρια. Τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης είναι:

  • Ο συνδυασμός προγραμμάτων οικιακής κομποστοποίησης και διαλογής στην πηγή των οργανικών αποτελεί μία ελκυστική οικονομικά επιλογή διαχείρισης των οργανικών υλικών των απορριμμάτων και δε δημιουργεί μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα επιπλέον κόστος στη διαχείριση, αντίθετα, μετά τα πρώτα χρόνια είναι οικονομικότερη επιλογή από τη διαχείριση των οργανικών μαζί με τα σύμμεικτα απορρίμματα.
  • Όσο περισσότερο συμμετέχει η οικιακή κομποστοποίηση στη διαχείριση των οργανικών τόσο μειώνεται το διαχρονικό κόστος διαχείρισης των οικιακών οργανικών.
  • Υπάρχουν σημαντικές προϋποθέσεις, ώστε σε λίγα έτη από την έναρξη της συνδυασμένης κομποστοποίησης, η διαλογή στην πηγή των οργανικών να ξεπεράσει το 27-29% του συνόλου των οργανικών στους 5 μεγάλους ΟΤΑ της Περιφέρειας.
  • Το σενάριο της συνδυασμένης κομποστοποίησης με δύο μονάδες Κομποστοποίησης στο Δήμο Καβάλας και στο Δήμο Αλεξανδρούπολης με ταυτόχρονη χρήση των σταθμών μεταφόρτωσης αποτελεί την πλέον βέλτιστη μέθοδο διαχείρισης των οργανικών υλικών των 5 μεγάλων ΟΤΑ και του συνόλου της Περιφέρειας.
  • Τα προγράμματα διαλογής στην πηγή προτείνεται να ξεκινήσουν από μεγάλους παραγωγούς οργανικών αποβλήτων όπως ξενοδοχεία, εστιατόρια, νοσοκομεία κλπ και στη συνέχεια να επεκταθούν στα οικιακά απορρίμματα.

Το σύνολο της μελέτης καθώς και η μη τεχνική περίληψη είναι διαθέσιμη από την ιστοσελίδα της ΔΙΑΑΜΑΘ Α.Α.Ε.