Οδηγός Σύνταξης Τοπικών Δημοτικών Σχεδίων Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων

Στα πλαίσια του νέου Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά τη διαβούλευση και αναρτήθηκε στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση του ΥΠΑΠΕΝ (http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=238&language=el-GR), προβλέπεται η σύνταξη από τους Δήμους/ΟΤΑ Τοπικών Δημοτικών Σχεδίων Αποκεντρωμένης Διαχείρισης (ΤΣΔ) των αποβλήτων με έμφαση στη διαλογή στην πηγή (ΔσΠ).

Στα πλαίσια υποστήριξης των Δήμων/ΟΤΑ της Περιφέρειας ΑΜΘ από τη ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ, συντάχθηκε ένα πρώτο Σχέδιο Οδηγού για τη Σύνταξη Τοπικών Δημοτικών Σχεδίων Αποκεντρωμένης Διαχείρισης (ΤΣΔ), ώστε αυτός να αποτελέσει ένα σημαντικό βοήθημα προς τις υπηρεσίες των εν λόγω Δήμων. Το σχέδιο του οδηγού σύνταξης ΤΣΔ σε επεξεργάσιμη μορφή μπορεί να βρεθεί εδώ: