Οδηγός Πολίτη

Παρ 16 Ιαν 2009

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται χρηστικές οδηγίες και ορθές πρακτικές για όσους πολίτες θέλουν να συμμετέχουν ενεργά στην περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση των οικιακών τους απορριμμάτων. Θα παρουσιάζονται οι διαθέσιμες λύσεις για κάθε διαφορετικό ρεύμα απορριμμάτων.