Η Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε., συμμετέχει στο 3ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΕΔΣΑ) με 4 παρουσιάσεις

Πέμ 29 Οκτ 2009

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στο 3ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων: «Στοχεύοντας σε μια κοινωνία μηδενικών αποβλήτων», που διεξάγεται στο ίδρυμα Ευγενίδου στις 30 και 31 Οκτωβρίου στην Αθήνα υπό την αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας, συμμετέχει η ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε., με παρουσίαση τεσσάρων εργασιών.

Το συνέδριο εστιάζει στις μεγάλες αλλαγές που συμβαίνουν στο πεδίο της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα αλλά και στο σύνολο της Ευρώπης, κάτω από το οδηγητικό και κανονιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής πολιτικής για τη βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων και των φυσικών πόρων.

Τα άρθρα που θα παρουσιαστούν από τη ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. αφορούν:

α) στην πιλοτική εφαρμογή της κυλινδρικής δεματοποίησης αστικών στερεών αποβλήτων, εφαρμογή η οποία έλαβε χώρα το Δεκέμβριο του 2008 στην Αλεξανδρούπολη και είχε διάρκεια μια εβδομάδα.

β) στη μελέτη επικαιροποίησης του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, σκοπός της οποίας είναι η σύγκριση από άποψη κόστους και ρύπων του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑ) του έτους 2008 με τον προηγούμενο ΠΕΣΔΑ του έτους 2005.

γ) στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης ΧΥΤΑ: Ανάπτυξη Λογισμικού Καταγραφής-Ανάλυσης Αστικών Στερεών Αποβλήτων.

δ) στην τέταρτη εργασία που φέρει τον τίτλο «ΦοΔιΣΑ ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.: Βήματα προς μια βιώσιμη διαχείριση στερεών αποβλήτων στην ΠΑΜΘ», θα παρουσιασθούν τα βήματα και οι ενέργειες της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. προς την εξυπηρέτηση των σκοπών της εταιρίας και πιο συγκεκριμένα προς την υποστήριξη της υλοποίησης των έργων του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.