Ζιζανιοκτόνα και φυτοφάρμακα κήπων

Παρ 16 Ιαν 2009

Γενικά, απαγορεύεται η χρήση της πλειονότητας των φυτοφαρμάκων από ερασιτέχνες καλλιεργητές και μάλιστα σε κατοικημένες περιοχές. Όμως, ελάχιστα αγροχημικά προϊόντα και φυτοφάρμακα επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από ερασιτέχνες καλλιεργητές.

Ποτέ μην πετάτε ανεπιθύμητα φυτοφάρμακα στο έδαφος, σε αποχετεύσεις, υπονόμους, ρέματα, ποταμούς ή λίμνες.

Υπολείμματα ζιζανιοκτόνων πρέπει να διατίθενται κατάλληλα. Επικοινωνήστε με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή με κάποιον γεωπόνο για οδηγίες και πληροφορίες καθώς οι τρόποι διάθεσης μπορεί να διαφέρουν εξαρτώμενες από τον τύπο και την ποσότητα του φυτοφαρμάκου.

Εάν παρέλθει η ημερομηνία λήξης των σχετικών σκευασμάτων μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία με το κατάστημα πώλησης αυτών των σκευασμάτων.