Ενημερωτικό φυλλάδιο για την οικιακή κομποστοποίηση

Σκοπός του παρόντος ενημερωτικού φυλλαδίου είναι η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των Δημοτών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (ΠΑΜΘ), για τα οφέλη και τις δυνατότητες της κομποστοποίησης και ιδιαίτερα της οικιακής κομποστοποίησης, την οποία μπορεί να εφαρμόσει ο καθένας συμβάλλοντας στη λύση του μεγάλου προβλήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων.

Διαβάστε επίσης