Δραστηριότητες του Δήμου Σταυρούπολης για την ανακύκλωση

Δευ 14 Δεκ 2009

Ο Δήμος Σταυρούπολης, αποτελεί έναν από τους δήμους – παράδειγμα στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης αναφορικά με τα προγράμματα ανακύκλωσης και διαχείρισης των απορριμμάτων και των ειδικών ρευμάτων τους. Αποτελεί έναν από τους πιο δραστηριοποιημένους αλλά και ευαισθητοποιημένους δήμους της Περιφέρειας στον τομέα αυτό.

Συγκεκριμένα υπάρχουν σε αρκετά σημεία στο δήμο κάδοι ανακύκλωσης χαρτιού (1), όπου οι πολίτες μπορούν να τοποθετούν το συγκεκριμένο απόβλητο. Κάδοι ανακύκλωσης μπαταριών (2) και κάδοι ανακύκλωσης μεγάλων ηλεκτρικών συσκευών (3) είναι διαθέσιμοι στους πολίτες για την ανακύκλωση των συγκεκριμένων αποβλήτων. Τέλος, οι ειδικοί κάδοι για μεγάλα και ογκώδη αντικείμενα (4) που υπάρχουν σε συγκεκριμένα σημεία του δήμου ολοκληρώνουν τον κατάλογο της διαχείρισης των ειδικών ρευμάτων αποβλήτων. Τέλος, η ανάπτυξη συστήματος συλλογής παλιών ελαστικών (5) και μπαταριών αυτοκινήτων στο χώρο της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης, αποτελεί ακόμα ένα βήμα προς την ορθολογική και ολοκληρωμένη διαχείριση.

Πέραν όμως των ρευμάτων για τα οποία υπάρχουν θεσμοθετημένα δίκτυα συλλογής τους, ο δήμος Σταυρούπολης δραστηριοποιείται αναφορικά με τη διαχείριση και άλλων ρευμάτων αποβλήτων.

Η Συλλογή των λαδιών από αυτοκίνητα, στο χώρο της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης ή στο συνεργείο του κυρίου Αμβροσιάδη Ευκλείδη στη Σταυρούπολη, η εναπόθεση άδειων μελανοδοχείων σε ειδικό κάδο στο ΚΕΠ (6), το Δημοτικό σχολείο και το Γυμνάσιο Σταυρούπολης, η συγκέντρωση μικρών και μεγάλων λαμπτήρων στη Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης και τέλος η μέριμνα της Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης για τα Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής (παλαιά αυτοκίνητα) αποτελούν δράσεις που προάγουν την περιβαλλοντική συνείδηση των δημοτών.

Η σταδιακή προώθηση της αντικατάσταση της κοινής πλαστικής σακούλας με άλλη βιοδιασπώμενη (7), φιλική προς το περιβάλλον αποτελεί ακόμη μία δράση που ο δήμος έχει υιοθέτηση προς την κατεύθυνση αυτή. Προσεχώς πρόκειται να λειτουργήσει πρόγραμμα κομποστοποίησης ληγμένων φαρμάκων.

Η όλη προσπάθεια που καταβάλλει η δημοτική αρχή αποσκοπεί στο να αφυπνίσει, να ευαισθητοποιήσει και κατόπιν να προκαλέσει την αντίδραση της τοπικής κοινωνίας απέναντι στην σταδιακή καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος .


1. Ανακύκλωση χαρτιού


2. Ανακύκλωση μπαταριών


3. Ανακύκλωση μεγάλων ηλεκτρικών συσκευών


4. Ανακύκλωση μεγάλων και ογκωδών αντικειμένων


5. Ανακύκλωση ελαστικών


6. Ανακύκλωση μελανοδοχείων


7. Βιοδιασπώμενες σακούλες