Διοίκηση

Δευ 22 Δεκ 2014

Στην 25η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας που πραγματοποιήθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 2014, αναδείχτηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. Η σύστασή του παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί.

Μαμσάκος Χριστόδουλος του Θεοδώρου, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

Δήμαρχος Δράμας

Τσανάκα Δήμητρα του Πασχάλη, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Δήμαρχος Καβάλας

Μαυρίδης Βασίλης του Ιορδάνη, Δ/νων Σύμβουλος Δ.Σ.

Δήμαρχος Ορεστιάδας

Χατζηεμμανουήλ Κων/νος του Χαράλαμπου, Μέλος Δ.Σ.

Δήμαρχος Θάσου

Τσιτιρίδης Γεώργιος του Ιωάννη, Μέλος Δ.Σ.

Δήμαρχος Αβδήρων

Αναστασιάδης Φίλλιπος του Αντωνίου, Μέλος Δ.Σ.

Δήμαρχος Παγγαίου

Τσομπανόπουλος Ευάγγελος του Αλεξάνδρου, Μέλος Δ.Σ.

Δήμαρχος Νέστου