Διοίκηση

Τρί 22 Οκτ 2019

Στην 36η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας που πραγματοποιήθηκε στις 16 Οκτωβρίου 2019, αναδείχτηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. Η σύστασή του έχει ως εξής:

 

Τσέπελης Εμμανουήλ, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

Δήμαρχος Ξάνθης

Μουριάδης Θεόδωρος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Δήμαρχος Καβάλας

Ζαμπούκης Ιωάννης, Μέλος Δ.Σ.

Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης

Γκαράνης Ιωάννης, Μέλος Δ.Σ.

Δήμαρχος Κομοτηνής

Μιχαηλίδης Σάββας, Μέλος Δ.Σ.

Δήμαρχος Νέστου

Κυριακίδης Ελευθέριος, Μέλος Δ.Σ.

Δήμαρχος Θάσου

Αθανασιάδης Θεόδωρος, Μέλος Δ.Σ.

Δήμαρχος Προσοτσάνης