Διευκρινήσεις επί της διακήρυξης του Πρόχειρου διαγωνισμού

Τετ 13 Νοε 2013

Διευκρινήσεις επί των τευχών του Πρόχειρου Διαγωνισμού με αντικείμενο την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υποστήριξη της οικονομικής διαχείρισης και της υλοποίησης του έργου “Pilot Operation of the municipal integrated solid waste management system”- “POMIS” του προγράμματος ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007–2013, δίδονται στα αρχεία Prwt_2735.pdf, Prwt_2736.pdf και Prwt_2739.pdf.