Δημόσια Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΕΚΚ)

Τετ 14 Ιαν 2009

Δημόσια Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Δημιουργία και Λειτουργία Μονάδας Επεξεργασίας και Ανακύκλωσης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) του Ν. Ροδόπης, με τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα.