Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Παρ 16 Ιαν 2009

Τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) έχουν προσδιοριστεί από την Κοινοτική και την Εθνική μας νομοθεσία ως ρεύμα αποβλήτων προτεραιότητας, λόγω της επικινδυνότητάς τους, της ταχείας αύξησης του όγκου τους και των σημαντικών επιπτώσεων που προκαλεί η παραγωγή του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού στο περιβάλλον, εξ αιτίας της υψηλής κατανάλωσης ενέργειας.

Για την ορθή διάθεση όλων των παλαιών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών οι πολίτες θα πρέπει να παραδίδουν τις χρησιμοποιημένες συσκευές στα σημεία που έχουν οριστεί από τους κατά τόπους δήμους σε συνεργασία με το συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης.

Κάνετε αριστερό κλίκ στους Νομούς για τα διαθέσιμα σημεία παραλαβής αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).

ΔΡΑΜΑΣ

ΕΒΡΟΥ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

Επιλέξτε μία από τις παρακάτω κατηγορίες προϊόντων για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες προϊόντων που ανήκουν στα ΑΗΗΕ.

1. Μεγάλες οικιακές συσκευές

2. Μικρές οικιακές συσκευές

3. Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών

4. Καταναλωτικά είδη

5. Φωτιστικά είδη

6. Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία

7. Παιχνίδια και εξοπλισμός ψυχαγωγίας και αθλητισμού

8. Ιατροτεχνολογικά προϊόντα

9. Όργανα παρακολούθησης και ελέγχου

10. Συσκευές αυτόματης διανομής

Διαφορετικά σε κάθε περίπτωση, όταν αγοράζουμε μια καινούργια συσκευή και θέλουμε να ανακυκλώσουμε την παλιά μπορούμε να απευθυνόμαστε στα καταστήματα πωλήσεων ηλεκτρικών συσκευών στα οποία βάσει νομοθεσίας παραλαμβάνεται χωρίς επιβάρυνση ο αποσυρόμενος εξοπλισμός με σχέση ένα προς ένα και ισοδύναμου τύπου.

Για περισσότερες πληροφορίες η ιστοσελίδα της εταιρίας Ανακύκλωσης Συσκευών στο διαδίκτυο είναι www.electrocycle.gr, τα τηλέφωνα και το mail επικοινωνίας είναι 210 – 5319780/9515648-9 και info@electrocycle.gr αντίστοιχα.

Επίσης, ιδιαίτερα για την ανακύκλωση των φωτιστικών ειδών και λαμπτήρων περισσότερες πληροφορίες μπορούν να βρεθούν στον ιστοχώρο της Φωτοκύκλωσης Α.Ε., ως συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων φωτιστικών και λαμπτήρων. Επίσης, συγκεκριμένα σημεία ανακύκλωσης λαμπτήρων για κάθε νομό της Ελλάδας και φυσικά και της Περιφέρειας ΑΜΘ, όπως και των δύο νησιών αυτής, της Θάσου και της Σαμοθράκης, μπορούν να αναζητηθούν εδώ.

Ακόμη, ιδιαίτερα για ηλεκτρολογικό εξοπλισμό που σχετίζεται με Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές (Η/Υ) υπάρχει η ιδέα της “Κοινωνικής Ανακύκλωσης Η/Υ” (www.irecycle.gr). Η ιδέα αυτή αφορά τη συγκέντρωση παλαιών ή μη λειτουργικών Η/Υ και περιφερειακών εξαρτημάτων τους και την αποστολή τους, έπειτα από αναβάθμιση, σε σχολικές μονάδες ή εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η εφαρμογή της ιδέας αυτής υλοποιείται από τους τεχνικούς των Mac Support Net - Windows Support Net - Unix Support Net. Όσοι πολίτες ή και ιδιωτικές εταιρείες ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην εν λόγω ιδέα μπορούν να λάβουν λεπτομέρειες από τη σελίδα www.irecycle.gr . Επιπλέον πληροφορίες και ενημέρωση δίνονται στα τηλέφωνα 210 77 97 380 και 6932 46 96 56 και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@irecycle.gr .