Ανοιχτή επιστολή για την Ανακύκλωση γυαλιού

Τρί 2 Ιουν 2015

Προς τους Επαγγελματίες και Καταστηματάρχες
Χώρων Εστίασης, Ψυχαγωγίας και Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

 

Αξιότιμες κυρίες και αξιότιμοι κύριοι,

Ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Περιφέρειας ΑΜΘ (ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ) συνεργάζεται με τους Δήμους και την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ ΑΕ) για το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός νέου προγράμματος ανακύκλωσης γυαλιού. Το πρόγραμμα χωριστής συλλογής γυαλιού με τους μπλε κώδωνες, σε συνδυασμό με το σύστημα του μπλε κάδου, ενισχύει την ανακύκλωση των αποβλήτων συσκευασίας. Ήδη στους μεγαλύτερους Δήμους της Περιφέρειας έχουν τοποθετηθεί σε επιλεγμένα σημεία μπλε κώδωνες για την αποκλειστική συλλογή γυάλινων συσκευασιών. Το δίκτυο συλλογής του γυαλιού προβλέπεται να πυκνώσει σε επιπλέον σημεία και σε περισσότερους Δήμους το επόμενο χρονικό διάστημα.

Η επιτυχία του προγράμματος εξαρτάται σημαντικά από τη δική σας συνεργασία.

Παρακαλούμε όπως δώσετε τις κατάλληλες οδηγίες στους υπαλλήλους σας, ώστε να απορρίπτουν στους μπλε κώδωνες τις γυάλινες συσκευασίες που συλλέγονται στην επιχείρησή σας κάθε εργάσιμη ημέρα. Με την ανακύκλωση του γυαλιού η επιχείρησή σας συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος, ενισχύοντας παράλληλα την υπεύθυνη λειτουργία της προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

Σας ευχαριστούμε για τη θετική ανταπόκριση και την ενεργό συμμετοχή σας.

Με εκτίμηση,
Μαμσάκος Χριστόδουλος
Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε