Ανθρώπινο Δυναμικό

Τετ 11 Μαρ 2015

Στελέχωση της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.

Στην εταιρία απασχολούνται με συμβάσεις αορίστου χρόνου τρεις (3) προϊστάμενοι διευθύνσεων από το Μάιο του 2009.

Στη Διεύθυνση Προγραμματισμού – Έργων, προϊστάμενος είναι ο Φώτιος N. Τσάγκας, διπλωματούχος Μηχανικός Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Οργάνωση και Διοίκηση Τεχνικών Συστημάτων του Δ.Π.Θ. & του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Είναι υποψήφιος διδάκτορας της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δ.Π.Θ. στο πεδίο της διαχείρισης περιβαλλοντικών συστημάτων μέσω οικονομικής και κοινωνική θεώρησης.

Μεταξύ των βασικών του αρμοδιοτήτων στην εταιρία περιλαμβάνονται:

  • Διαχείριση έργων και προγραμματισμού ενεργειών
  • Διαχείριση διεθνών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων χρηματοδότησης

Στοιχεία Επικοινωνίας: Τηλ: 25310 81400 Φαξ: 25310 81694 email: ftsagas@diaamath.gr

 

Στη Διεύθυνση Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων (Ο.Σ.Δ.Α.), προϊστάμενος είναι ο Γεώργιος Χ. Βογιατζής, διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης από το 1998. 

Διαθέτει άριστη γνώση της κατασκευαστικής και περιβαλλοντικής νομοθεσίας, πολυετή και διευθυντική εμπειρία σε κατασκευή έργων διαχείρισης περιβάλλοντος, σε διαχείριση συμβάσεων με το σύστημα Μελέτη-Κατασκευή αλλά και του συστήματος Σύμπραξης Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

Οι βασικές του αρμοδιότητες στην εταιρία είναι:

  • Συντονισμός των συστημάτων του ΟΣΔΑ
  • Λειτουργία υποδομών Περιβάλλοντος για Διαχείριση Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ), όπως Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ), Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ), Χώροι Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ) 
  • Ανακύκλωση των ΑΣΑ (συσκευασιών, ειδικών ρευμάτων αποβλήτων κλπ).

Στοιχεία Επικοινωνίας: Τηλ: 25310 81400 Φαξ: 25310 81694 email: gvogiatzis@diaamath.gr

 

Στη Διεύθυνση Οικονομικού, προϊσταμένη είναι η Μαρίνα Π. Μαλαδάκη, απόφοιτη του Τμήματος Λογιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Καβάλας. Διαθέτει εργασιακή εμπειρία ως υπεύθυνη σε λογιστήριο μεγάλης ξενοδοχειακής μονάδας.

Οι βασικές της αρμοδιότητες στην εταιρία είναι:

  • Σύνταξη ετήσιων οικονομικών καταστάσεων
  • Οικονομική και ταμειακή διαχείριση

Στοιχεία Επικοινωνίας: Τηλ: 25310 81400 Φαξ: 25310 81694 email: maladaki@diaamath.gr