Άχρηστα οικιακά φάρμακα

Παρ 16 Ιαν 2009

Κάδος φαρμάκων για καταστροφήΗ παραμονή ληγμένων ή άχρηστων φαρμάκων στα συρτάρια των σπιτιών, κυρίως ηλικιωμένων ατόμων, αποτελεί κίνδυνο λόγω της πιθανής έκθεσης μικρών παιδιών σε αυτά. Η απόρριψη των ληγμένων ή άχρηστων πλέον φαρμάκων στους κάδους οικιακών απορριμμάτων αποτελεί λάθος πρακτική. Αυτό γιατί η κατ' επέκταση διάθεση τους σε χώρους ταφής απορριμμάτων, πολύ περισσότερο σε χώρους ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, ενέχει κινδύνους για τη δημόσια υγεία και τη ρύπανση του περιβάλλοντος καθώς οι εκπομπές επικίνδυνων χημικών ενώσεων από αποσυντιθέμενα φάρμακα στο περιβάλλον είναι πολύ μεγάλες. Ορθή πρακτική αποτελεί η συλλογή των φαρμάκων αυτών και η ξεχωριστή αντιμετώπισή τους από τα οικιακά απορρίμματα.

Στη χώρα μας ακόμη δεν υπάρχει ένα οργανωμένο σύστημα συλλογής και καταστροφής οικιακών ακατάλληλων φαρμάκων, όπως συμβαίνει με τα ληγμένα σκευάσματα των φαρμακείων των κλινικών και των νοσοκομείων. Το σύστημα συλλογής και καταστροφής βρίσκεται στο στάδιο του σχεδιασμού από αρμόδιους φορείς και ενδιαφερομένους. Πιλοτικές προσπάθειες συλλογής παλιών φαρμάκων έχουν υπάρξει στα νησιά της Λέσβου και της Ρόδου με τη συνδρομή του Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας. Άλλα παραδείγματα αφορούν τις πρωτοβουλίες των Φαρμακευτικών Συλλόγων Θεσσαλονίκης και Κιλκίς και την εγκατάσταση κάδων συλλογής στα φαρμακεία στις αντίστοιχες πόλεις.

Ποτέ μην πετάτε φάρμακα στον κάδο των αστικών απορριμμάτων ή στην τουαλέτα. Επιπλέον μην τα παραχωρείτε σε οποιονδήποτε άλλο. Επιστρέψτε τα αχρησιμοποίητα φάρμακά σας στο φαρμακείο σας. Αντίθετα, την τελείως άδεια συσκευασία των φαρμάκων μπορείτε να την απορρίψετε μαζί με τα υπόλοιπα αστικά απορρίμματα. Συμβουλευτείτε το φαρμακοποιό σας για επιπρόσθετες πληροφορίες για ληγμένα ή άχρηστα πλέον φάρμακα. Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σε φαρμακεία στην Καβάλα, με την υποστήριξη του Φαρμακευτικού Συλλόγου Καβάλας, έχουν τοποθετηθεί ειδικοί κάδοι συλλογής για την ανακύκλωση παλιών και άχρηστων φαρμάκων.  Παρόμοια πρωτοβουλία ανέλαβε ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Ροδόπης και έτσι έχουν τοποθετηθεί 72 κάδοι ανακύκλωσης φαρμάκων σε φαρμακεία του Ν. Ροδόπης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με:

το Φαρμακευτικό Σύλλογο Καβάλας

Καβάλα, 65403

Τηλ: 2510 834200, e-mail: sfarmak@otenet.gr

το Φαρμακευτικό Σύλλογο Ροδόπης

Επιτρόπου 4, Κομοτηνή, 69100

Τηλ: 25310 22344, Fax: 25310 24150

τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων

Μεσογείων 284, 15562, Χολαργός

Τηλ.: 210 65 07 200, Fax: 210 65 45 535, e-mail: relation@eof.gr

το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας & Τεχνολογίας

18 χιλ. Λεωφ. Μαραθώνος, 153 51, Παλλήνη, Αττική

Tηλ.: 210 6603400, Fax: 210 6039636, e-mail: info@ifet.gr