Νέα

Περίληψη προκήρυξης διαγωνισμού έργου ΣΔΙΤ
Πέμ 24 Οκτ 2013

Στις 17/10/2013 απεστάλη στον Ελληνικό Τύπο η Περίληψη Προκήρυξης Διαγωνισμού, με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου, του έργου της Κατασκευής Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) στην Αλεξανδρούπολη, Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης. Το αντικείμενο του έργου αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία υποδομών της μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων (ΜΕΑ) που βρίσκεται στον Δήμο Αλεξανδρούπολης με Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Με την από 4/10/2013 απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΔΕΣΔΙΤ) εγκρίθηκε η υπαγωγή της εν λόγω ΣΔΙΤ στις διατάξεις του Ν. 3389/2005.

Η σημασία της μεταφόρτωσης στη διαχείριση απορριμμάτων
Δευ 23 Σεπ 2013
Ημερίδα παρουσίασης έργου LIFE
Τρί 10 Σεπ 2013
Σημασία ανακύκλωσης χαρτιού
Τετ 31 Ιουλ 2013
Ανακύκλωση αποβλήτων κουζίνας και κήπου μέσω οικιακής κομποστοποίησης και κλιματική αλλαγή
Σάβ 22 Ιουν 2013
Ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή!
Δευ 3 Ιουν 2013
«Ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή»
Σάβ 18 Μάιος 2013
Συνοπτικός οδηγός συμμετοχής στην ανακύκλωση συσκευασιών
Τετ 1 Μάιος 2013
Κατασκευή αυτοσχέδιου κάδου ανακύκλωσης
Παρ 29 Μαρ 2013
Περίληψη Προκήρυξης
Παρ 25 Ιαν 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για υπηρεσίες εργασιών διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων με τίτλο “Λειτουργία και Εκμετάλλευση Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) ΠΕ Δράμας”. Ο διαγωνισμός αφορά την παροχή υπηρεσιών για τη λειτουργία και εκμετάλλευση του ΚΔΑΥ Δράμας για χρονικό διάστημα 12 μηνών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, με κριτήριο ανάθεσης τη μεγαλύτερη έκπτωση επί της εργολαβικής αμοιβής για κάθε τόνο ανακτώμενου υλικού που θα πωληθεί σε εγκεκριμένη εταιρία. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των είκοσι τριών χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα δύο ευρώ και εξήντα έξι ευρωλεπτών (23.582,66 €).