Νέα

Ετήσια Εισφορά ΟΤΑ της ΠΑΜΘ για το έτος 2019
Πέμ 30 Αυγ 2018
Διακήρυξη για τη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών "Επεξεργασία και Υγειονομική Ταφή Απορριμμάτων στο ΧΥΤ Καβάλας"
Παρ 3 Αυγ 2018
Διακήρυξη για τη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΤΜΔΑ) ΔΡΑΜΑΣ (5/2018)
Παρ 27 Ιουλ 2018
Αποτελέσματα ημερίδας για τα απορρίμματα στο θαλάσσιο περιβάλλον στα πλαίσια του έργου URBAN WASTE του προγράμματος HORIZON 2020
Παρ 6 Ιουλ 2018
Επανάληψη στο Ορθό - Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στα πλαίσια της διενέργειας διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Αποβλήτων στην Αλεξανδρούπολη».
Δευ 2 Ιουλ 2018
Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στα πλαίσια της διενέργειας διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Αποβλήτων στην Αλεξανδρούπολη».
Σάβ 23 Ιουν 2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ "ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ URBAN WASTE ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ HORIZON 2020, Καβάλα, 28-06-2018
Τετ 20 Ιουν 2018
1η Ανακοίνωση για το διαγωνισμό με α/α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 73994 («Μελέτες Ωρίμανσης της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) και Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) στη Σαμοθράκη»).
Παρ 8 Ιουν 2018
Ανακοίνωση 1η για το διαγωνισμό με α/α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 73900 («Μελέτες Ωρίμανσης της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) και Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) στο Βόρειο Έβρο»
Παρ 8 Ιουν 2018
Μελέτες Ωρίμανσης της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) και Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) στη Σαμοθράκη
Τρί 5 Ιουν 2018