Νέα

Η Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε., συμμετέχει στο 3ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΕΔΣΑ) με 4 παρουσιάσεις
Πέμ 29 Οκτ 2009
Περίληψη διακήρυξης
Παρ 23 Οκτ 2009

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.Προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με κλειστές προσφορές με τίτλο "ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ (1) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 45 ΗΜΕΡΩΝ¨. Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια και τη λειτουργία μίας ολοκληρωμένης γραμμής δεματοποίησης απορριμμάτων στην Αλεξανδρούπολη, Έβρου, για χρονικό διάστημα 45 ημερών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ. ΑΠΟΦ. 11389/93), με κριτήριο επιλογής τη συμφερότερη προσφορά για την Εταιρεία, με προϋπολογισθείσα δαπάνη εκατόν πενήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων εξήντα τριών Ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών (159.663,86 €).

Συνέντευξη τύπου στα πλαίσια συνεργασίας της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. και της Ελληνικής Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Α.Ε. (ΕΛ.ΤΕ.ΠΕ. Α.Ε.)
Παρ 16 Οκτ 2009
Η Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε., συμμετέχει στο 12ο Διεθνές συμπόσιο διαχείρισης και υγειονομικής ταφής αποβλήτων στο Cagliari της Σαρδηνίας με poster και 2 παρουσιάσεις
Πέμ 8 Οκτ 2009
Η Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε., είναι πλέον δικαιούχος προγραμμάτων ΕΣΠΑ
Πέμ 1 Οκτ 2009
Εισήγηση στο ΚΠΕ Κόνιτσας
Τρί 22 Σεπ 2009
Εκπαιδευτικό σεμινάριο για ΧΥΤΑ στα Χανιά
Τετ 16 Σεπ 2009
Έγκριση τροποποίησης Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρησης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ)
Πέμ 10 Σεπ 2009
Συμμετοχή στο 11ο Διεθνές Συνέδριο Περιβαλλοντικής Μηχανικής στα Χανιά
Δευ 7 Σεπ 2009
Περίληψη διακήρυξης
Τρί 1 Σεπ 2009

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.Προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με κλειστές προσφορές με τίτλο "ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ (1) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 45 ΗΜΕΡΩΝ". Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια και τη λειτουργία μίας ολοκληρωμένης γραμμής δεματοποίησης απορριμμάτων στη νήσο Θάσο για χρονικό διάστημα 45 ημερών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ. ΑΠΟΦ. 11389/93), με κριτήριο επιλογής τη συμφερότερη προσφορά για την Εταιρεία, με προϋπολογισθείσα δαπάνη εκατόν πενήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων εξήντα τριών Ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών (159.663,86 €).