Νέα

Ανακύκλωση συσκευών
Τετ 27 Ιαν 2010
Περίληψη διακήρυξης για ΣΜΑ-ΚΔΑΥ Διδυμότειχου
Δευ 25 Ιαν 2010

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας του υποέργου "Κατασκευή Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) και Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Διδυμότειχου" προϋπολογισμού 2.840.000,00 ευρώ του έργου "Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων σε επίπεδο περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης"

Περίληψη διακήρυξης για ΣΜΑ-ΚΔΑΥ Δράμας
Παρ 22 Ιαν 2010

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας του υποέργου "Κατασκευή Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) και Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Ν. Δράμας" προϋπολογισμού 2.730.000,00 ευρώ του έργου "Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων σε επίπεδο περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης"

Δυνατότητες Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων - Τα σκουπίδια δεν είναι για πέταμα
Παρ 18 Δεκ 2009
Δραστηριότητες του Δήμου Σταυρούπολης για την ανακύκλωση
Δευ 14 Δεκ 2009
Κεντρικός εισηγητής του συμποσίου με τίτλο: «Το Νερό στην Eποχή της Κλιματικής Αλλαγής», ο Διευθυντής της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. Δημήτρης Δερματάς
Δευ 7 Δεκ 2009
Συνάντηση με Υπουργεία για το θέμα έγκρισης περιβαλλοντικής άδειας σε εργοστάσιο εξόρυξης χρυσού στη Βουλγαρία
Τετ 25 Νοε 2009
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για κάδους κομποστοποίησης
Τρί 24 Νοε 2009
Η Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε., συμμετέχει στο 3ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΕΔΣΑ) με 4 παρουσιάσεις
Πέμ 29 Οκτ 2009
Περίληψη διακήρυξης
Παρ 23 Οκτ 2009

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.Προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με κλειστές προσφορές με τίτλο "ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ (1) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 45 ΗΜΕΡΩΝ¨. Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια και τη λειτουργία μίας ολοκληρωμένης γραμμής δεματοποίησης απορριμμάτων στην Αλεξανδρούπολη, Έβρου, για χρονικό διάστημα 45 ημερών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ. ΑΠΟΦ. 11389/93), με κριτήριο επιλογής τη συμφερότερη προσφορά για την Εταιρεία, με προϋπολογισθείσα δαπάνη εκατόν πενήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων εξήντα τριών Ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών (159.663,86 €).