Νέα

Η σημασία της μεταφόρτωσης στη διαχείριση απορριμμάτων
Δευ 23 Σεπ 2013
Ημερίδα παρουσίασης έργου LIFE
Τρί 10 Σεπ 2013
Σημασία ανακύκλωσης χαρτιού
Τετ 31 Ιουλ 2013
Ανακύκλωση αποβλήτων κουζίνας και κήπου μέσω οικιακής κομποστοποίησης και κλιματική αλλαγή
Σάβ 22 Ιουν 2013
Ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή!
Δευ 3 Ιουν 2013
«Ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή»
Σάβ 18 Μάιος 2013
Συνοπτικός οδηγός συμμετοχής στην ανακύκλωση συσκευασιών
Τετ 1 Μάιος 2013
Κατασκευή αυτοσχέδιου κάδου ανακύκλωσης
Παρ 29 Μαρ 2013
Περίληψη Προκήρυξης
Παρ 25 Ιαν 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για υπηρεσίες εργασιών διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων με τίτλο “Λειτουργία και Εκμετάλλευση Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) ΠΕ Δράμας”. Ο διαγωνισμός αφορά την παροχή υπηρεσιών για τη λειτουργία και εκμετάλλευση του ΚΔΑΥ Δράμας για χρονικό διάστημα 12 μηνών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, με κριτήριο ανάθεσης τη μεγαλύτερη έκπτωση επί της εργολαβικής αμοιβής για κάθε τόνο ανακτώμενου υλικού που θα πωληθεί σε εγκεκριμένη εταιρία. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των είκοσι τριών χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα δύο ευρώ και εξήντα έξι ευρωλεπτών (23.582,66 €).

Οδηγός του ΕΠΠΕΡΑΑ για την Εφαρμογή Προγραμμάτων Διαλογής στην Πηγή και Συστημάτων Διαχείρισης των Βιοαποβλήτων
Σάβ 22 Δεκ 2012