ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦοΔΣΑ) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ


man holding the recycle image in his hands
Οδηγός

Πολιτη

Οδηγίες για καλύτερη διαχείριση απορριμμάτων.

Ιστορικο

Εταιρειας

Συνοπτικό ιστορικό του ΦοΔΣΑ της ΠΑΜΘ.

Επικοινωνηστε

Μαζι μας

Στοιχεία επικοινωνίας με τον ΦΟΔΣΑ.