Προκηρύξεις / Διακηρύξεις

Περίληψη Διακήρυξης

Τετ 17 Φεβ 2016

Περίληψη Διακήρυξης για υπηρεσία με τίτλο "Επεξεργασία Στραγγιδίων ΧΥΤΑ Καβάλας"